Opis działań

Aspekt środowiskowy zrównoważony rozwój jest kluczowy i będzie realizowany poprzez zatrzymanie zapierania rodzimych gatunków przez inwazyjny Barszcz Sosnowskiego przy uwzględnianiu zasad ustawy o ochronie przyrody (przy braku planów ochronnych Natura 2000), szczególnie w rejonie akwenów wodnych i siedlisk cennych przyrodniczo.

W ramach zrównoważonego rozwoju zostaną podjęte ekologiczne działania, które wpłyną na wzrost świadomości i utrwalenie pozytywnych postaw wśród społeczności lokalnej.

Aspekt ekonomiczny zrównoważony rozwój jest ważny dla realizacji projektu i będzie polegać na przywróceniu  do użytkowania rolniczego gruntów zdewastowanych przez inwazyjny gatunek, zostaną udostępnione obszary dla celów wypoczynkowych.

Aspekt społeczny jest kluczowy dla realizacji projektu i będzie realizowany dla podniesienia jakości życia mieszkańców gmin oraz informowanie społeczeństwa na temat działań podejmowanych w projekcie.

Równość szans kobiet i mężczyzn zostanie zapewniona w ramach działań projektu poprzez reprezentowanie i oraz udział zarówno kobiet jak i mężczyzn na każdym etapie realizacji projektu uwzględniając różne uwarunkowania oraz specyficzne potrzeby płci. Kobiety i Mężczyźni będą mieć równe szanse i prawa we wszystkich obszarach projektu. Dobre rządzenie będzie opierać się  na dobrych praktykach oraz racjonalności działań, zapewnieniu przejrzystości i jawności, zgodności z prawem krajowym i unijnym.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR