URK
HR Zespół monitorujący

 

Zespół ds. monitorowania wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych w URK został powołany zarządzeniem Rektora nr 97/2022 z dnia 23 września 2022 r. link: : https://akty.urk.edu.pl/index/site/8065

Skład:

Nr.

Imię i Nazwisko

1.

mgr Marcin Gałan – Kanclerz, przewodniczący Zespołu

2.

mgr Aleksander Sokół

kierownik działu, Pion Kwestora

Dział Wynagrodzeń i Rozliczeń z Budżetem

3.

mgr Michał Cyran, radca prawny, Pion Rektora

Zespół Radców Prawnych

4.

mgr Paweł Jakubiec

Dyrektor Biblioteki UR,

starszy kustosz dyplomowany

5.

dr inż. Michał Szanduła

Dyrektor Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego, członek Rady Uczelni, specjalista, R2

6.

dr inż. Tomasz Czech, prof. URK

Dyrektor, Centrum Transferu Technologii, specjalista, R3

7.

dr hab. inż. Tomasz Zaleski, prof. URK

prodziekan, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, R3

8.

Prof. dr hab. inż. Stanisław Małek, profesor, członek Rady Uczelni, kierownik Katedry Ekologii i Hodowli Lasu,

Wydział Leśny, R4

9.

dr inż. Marta Basiaga,

prodziekan, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, R2

10.

prof. dr hab. inż. Jacek Domagała

prodziekan, kierownik Katedry Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych Wydział Technologii Żywności, R4

11.

dr hab. inż. Krzysztof Tokarz, prof. URK

Katedra Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, R3

12.

dr hab. inż. Mariusz Cholewa, adiunkt

Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, R3

13.

dr hab. inż. Urszula Sadowska, prof. URK

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, R3

14.

dr hab. wet. Izabela Krakowska, prof. URK

zastępca dyrektora, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

15.

Małgorzata Garus

Kierownik, Biuro Rozwoju Uczelni i Kadr Naukowych, Pion Rektora ds. Ogólnych

16.

mgr Urszula Jabłońska-Korta

Dyrektor, Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów, specjalista

17.

mgr inż. Iwona Fijałkowska

Biuro Promocji i Rekrutacji, kierownik biura

18.

mgr inż. Mariusz Kwinta-Pudełko

Dyrektor, Główny Informatyk,  Centrum Informatyki

19.

mgr inż. Joanna Krużel, doktorantka, specjalista, sekretariat Szkoły Doktorskiej, R1

20.

mgr Klaudia Jaszcza, doktorantka, R1

21.

mgr Aleksandra Kieszkowska

Starszy referent, Kancelaria Kanclerza

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: mgr Paulina Czuryłowska